Е-уписи на студенти

На ден 22.05.2018 (вторникво просториите на Технолошко-технички факултет Велес со почеток од 12:00 часот ќе се одржи предавање од професорите д-р Ката Галиќ и д-р Бранка Левај од Универзитетот на Загреб, Факултет за технологија на храна и биотехнологија, Загреб (Хрватска).

Предавањето на д-р Галиќ е во областа на методи на пакување на храна, а предавњето на Д-р Левај се однесува на процесирање на храна.

Предавањата од д-р Галиќ и д-р Левај е пожелно за сите студенти од I, II и III циклус на студии како и за целиот академски кадар.

Напомена: за студентите на III циклус на студии преку овој научен семинар/трибина може да си обезбедат дополнителни кредит часови како што е опишано во студиската програма за трет циклус на студии по Иновативни технологии за храна и Нутриционизам (Дополнителни Активности под шифра ИТХН-ДА 1-9).

 

 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top