Е-сервиси за студенти

                            Упатство за Iknow

                                Упатство за студентска анкета

  Електронски уписи на студенти

  Е-курсеви       

                                               Книга за ТТФВ

 

 

Конкурси за упис на прв, втор и трет циклус студии во академската 2020/2021 година

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Соопштение за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале државна матура:

Сите критериуми за бодирање се дадени во Точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, а двата предмети битни за бодирањето кои ги одредува институцијата / факултетот се: хемија и биологија.

 

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ИЗБЕРИ КВАЛИТЕТ, ИЗБЕРИ ТРАДИЦИЈА, ИЗБЕРИ ГО ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС 

ЛИНК

 

Соопштение за полагање на прв колоквиум

Се известуваат студентите на прв циклус студии дека полагањето на првиот колоквиум по сите предмети ќе се спроведува со физичко присуство на студентите, со исклучок на студентите кои ќе побараат on-line полагање со примена на средства за електронска комуникација, за што треба да доставуват барање во кое ќе ги образложат причините за истото: Како основани причини за тоа се сметаат:

1. Хронична болест или бременост кои се потврдуваат со медицински документ.

2. Родител на дете до 10-годишна возраст, за што доставуваат Извод од матична книга на родени на детето.

3. Студенти кои се наоѓаат во самоизолација (приложуваат Потврда за изречена мерка за самоизолација).

4. Други издржани причини, за чија оправданост цени предметниот наставник.

Во барањето треба студентот да потврди дека го прифаќа протоколот за on-line полагање подготвено од факултетот, кое е дадено подолу во текстот. Барањето треба да се достави електронски до секретарот на Технолошко-технички факултет Велес, најмалку 3 (три) дена пред закажаниот термин за полагање, на следниот е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

За физичко присуство на студентите при полагање на колоквиумот, задолжително е придржување кон протоколот за заштита од Covid 19 вирусот, односно задолжително носење заштитна маска на лицето и ракавици, задолжително дезинфицирање при влез во факултетот и одржување растојание од  2 м. за време на движењето низ просториите на факултетот и при полагање на колоквиумот.  

Соопштение за полагање на втор колоквиум

             Полагањето на вториот колоквиум по сите предмети ќе се спроведува on-line. Начините и електронските платформи кои ќе се користат, се дадени во следниот документ: Начини на online полагање по предмет.

Спроведувањето на on-line полагање ќе се одвива со почитување на правилата кои се дадени во протоколот за on-line полагање.

 

Протокол за on-line полагање

1. Со цел непречено спроведување на полагањето, потребно е студентот да има на располагање стабилна интернет врска, компјутер (лаптоп), камера и микрофон. Студентот е должен да ја провери функционалноста на опремата пред полагањето на испитот. Поради непречено одвивање на испитот, студентот и наставникот (секој за себе), е потребно да обезбедат просторија  во која ќе има тивка и мирна атмосфера.

2.  Платформи кои ќе се користат за полагање се: Google classroom,  Google meet, е-маил или друга електронска платформа. Наставникот пред испитот (колоквиумот) до студентите ќе ги испрати соодветните линкови за пристап на платформата по е-маил или на друг начин.

3.     Датумот и времето на полагање ќе биде објавено на огласната табла на Факултетот и на веб страницата на факултетот.

4.    Со цел идентификација на студентот постојат две опции:

Опција 1: студентот да испрати скенирана прва страница на индексот и страната во која му е запишан предметот и семестарот, по е-маил до наставникот, најдоцна 30 минути пред почетокот на испитот (колоквиумот).

Опција 2: Веднаш по вклучување на линкот за пристап, студентот ја покажува на камера прва страница на индексот и страната во која му е запишан предметот и семестарот.

По утврдувањето на идентитетот на студентот, камерата и микрофонот остануваат вклучени. Значи, студентот кој направил  идентификација односно студентот кој има валиден индекс во кој е заверен предметот и семестарот, има право да го полага испитот (колоквиумот).

5.   Пред испитот препорачливо е наставникот да го извести студентот на која платформа ќе полага и начинот на полагање.

6.   Студентот треба  да се најави на добиениот линк точно на време, за да може навремено да започне  испитот (колоквиумот). Студентот при користење на платформите треба да го користи службениот е-маил со домен УКЛО (uklo.edu.mk), а сите други студенти кои ќе се најават со друга е-маил адреса, не ќе може да полагаат.

7.     По завршувањето на идентификацијата на студентите, се преминува на испитот кој може да се организира како што одлучил предметниот наставник, и тоа на еден од следните начини:

а)     писмен испит,

б)     усмен испит,

в)  преку е-маил, со испраќање на скенирани (фотографирани) одговори на поставените прашања (на пример, решени задачи),

г)    или комбинација од претходните начини.

8.  Во текот на полагањето, камерата и микрофонот на студентот треба да бидат вклучени. Мора јасно да се гледа лицето на студентот и не е дозволено да има движење.

9.   Во случај да студентот се исклучи од воспоствената on-line врска (поради нестабилна интернет врска, прекин на електрична енергија или друга причина), тогаш наставникот одлучува за статусот на полагањето и тоа: неположен, не се јавил на испит, да дефинира оценка за одговорените прашања до моментот на исклучување или да му дозволи да го полага испитот on-line (само уште еднаш) во друг термин.

 

Соопштение за јунска испитна сесија на прв циклус студии

Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на студенскиот календар на УКЛО, Јунска испитна сесија ќе се спроведе во периодот од 22.06.2020 до 22.07.2020. Пријавувањето на испитите треба задолжително да се направи по електронски пат преку iknow системот, во периодот од 22.05.2020 до 30.05.2020.

Постарите генерации на запишани студенти кои немаат електронско досие, пријавувањето на испитите во јунска сесија да го направат преку испраќање на е-маил до референтите за студенски прашања.

Плаќањето за испитната сесија може да се направи електронски на (уплатница)За полагање на секој испит по втор пат или повеќе пати да се изврши уплата од 300 денари, а за ненавремено пријавување на секој испит по утврдениот рок се уплаќа уште 400 денари. Уплатниците дополнително ќе се достават во студентски прашања кога ќе се создадат услови за тоа,  или пак истите скенирани да се испратат по е-маил до референтите на студентски прашања. При пријавувањето на испитите, сите студенти се ослободени од обрвската за плаќње административна такса.

 

Соопштение за полагање на испити на втор и трет циклус

Се известуваат студентите од втор и трет циклус студии на Технолошко-технички факултет Велес дека полагањето на испитите ќе се спроведува со физичко присуство на студентите (со придржување на протоколите за заштита од Covid 19 вирусот) или on-line полагање со примена на средства за електронска комуникација, според распоред кој дополнително ќе биде објавен.

Спроведувањето на on-line полагање ќе се одвива со почитување на правилата кои се дадени во протоколот за on-line полагање.                                                   

Соопштение за on-line настава за студентите на втор циклус студии 

Им се соопштува на студентите од втор циклус студии од студиските програми Нутриционизам едногодишни, Нутриционизам двогодишни и Управување со квалитет и безбедност на храна, дека наставата на Технолошко-технички факултет ќе се одвива on-line. Се замолуваат сите студенти да ги проверат (активираат) своите е-маил адреси од uklo.edu.mk најкасно до 07.04.2020 година. Доколку имаат прашања во врска со активацијата на е-маил адресите да се обратат на следниот e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Понатаму, студентите да се обратат кај предметните професори по е-маил до 12.04.2020 за да го добијат линкот за on-line настава. Консултативни on-line часови ќе се одвиваат од 13.04.2020 до 15.04.2020 година додека термините за настава ќе бидат договорени помеѓу професорите и студентите.

 

Соопштение за on-line настава за студентите на прв циклус студии 

Им се соопштува на студентите од прв циклус студии од студиските програми Нутриционизам и Прехранбена технологија и биотехнологија од сите години, дека наставата на Технолошко-технички факултет ќе продолжи on-line, според распоредот за настава, за кој дополнително ќе бидете известени на web страната од факултетот. Се замолуваат сите студенти да ги проверат (активираат) своите е-маил адреси од uklo.edu.mk најкасно до 19.03.2020. Доколку имаат прашања во врска со активацијата на е-маил адресите да се обратат на следниот е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.. За понатамошните активности ќе добијат соодветно упаство и насоки.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

За заштита на населението од вирусот Ковид-19 и за превенција од ширење на вирусот, Владата на Република Северна Македонија донесе Заклучок број 13 на 19-тата седница одржана на 14.03.2020 година, според кој се овозможува на раководното лице на институциите да ја организира работата на вработените лица преку работа од дома, без да се наруши нормалното функционирање на институцијата. Согласно со тоа, Стручната и административна служба на Технолошко-технички факултет Велес, воведува нов времен распоред на работа.

Ги замолуваме сите студенти, како и сите граѓани кои имаат потреба од контакт со Службата на ТТФВ, да не контактираат и тоа за:

1. Административни работи:

- Надица Панзова, секретар, моб. 076355265, е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

- Сашко Попов, референт на студентски прашања, моб. 075421577, е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2. Наставни работи:

- Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски, продекан за настава, моб. 075421579, е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Ви благодариме на разбирањето, заедно да допринесеме во зачувување на јавното здравје!

Протокол за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи, односно единиците во состав при изведување на испитите 

Линк за Препораки на Владата на Република Северна Македонија

Известување до студентите, единиците на УКЛО и јавноста

Телефонско советување на студентите

Информативни плакати за заштита од Ковид 19

 

За факултетот

Dipl. studenti 2014-2015.jpg

Технолошко - технички факултет Велес е образовна и научно-истражувачка институција од областа на Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизмот во рамките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

 

 Факултетот развива дејност во неколку области:

  • Додипломски студии (прв циклус академски студии)

           - Прехранбена технологија и биотехнологија  

           - Нутриционизам

  • Последипломски студии (втор циклус на академски студии)

           - Нутриционизам - едногодишни

           - Нутриционизам - двогодишни

           - Управување со квалитет и безбедност на храна

  • Докторски студии (трет цуклус академски студии)

            - Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

      Во склоп на оваа студиска програма постојат два модули:

            - Модул 1: Храна и иновативни технологии и

            - Модул 2: Храна и нутриционизам

        Времетраење на студиите е три години.

  • Научно-истражувачка работа 

 

Историја

Технолошко - технички факултет Велес е нова единица на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола и е формирана во 2008 година. Факултетот од неговото основање врши високообразовна дејност - додипломски студии, како и научно-истражувачка и применувачка дејност од научните полиња на прехранбената технологија, биотехнологијата и нутриционизмот. Во 2009 год. отвора и последипломски студии, а во 2015 год. во тек е акредитација на докторски студии. Со отворањето на оваа високообразовна единица во составот на УКЛО се етаблира факултет кој е комплетно фокусиран на едукација на инженерски кадар.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top