Договори

Линкови

Аронија Здрава храна - Велес

LOGO-Biocosmos

Месна индустрија Агриа - Велес

 

logo agria veles

Mлекара Милком с. Ногаевци - Велес

logo mlekara milkom

Винарија - Стоби

logo vinarija stobi veles

Витаминка - Прилеп

logo vitaminka prilep

Жито Вардар - Велес

logo zitovardar veles

ЈКП Дервен - Велес

logo derven

Синалко - Кавадарци

logo sinalco kavadarci

Дониа - Прилеп

logo donia prilep

Милина - Прилеп

logo milina prilep

Реплек фарм - Скопје

logo replek farm skopje

Агро Ели - Велес

logo agro eli veles

Млекара Маврово - Македонски Брод

logo mlekara mavrovo

Научна установа Институт за тутун - Прилеп

logo institut za tutun Prilep

Институт за сточарство - Скопје

logo institut za stocarstvo skopje

Студенчица - Кичево

logo studencica Kicevo

Камел Солар - Скопје

logo camelsolar skopje

Доо Плазма, Центар за плазма технологии - Скопје

plasma skopje

Пивара - Битола

logo pivara Bitola

РЕК Осломеј - Кичево

 

Малина - Велес

 

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

 

Општа болница - Велес

 

ЈП Лисиче - Велес

 

Пекара Диме - Кичево

 

Млекара Бистра - Кичево

 

Марио Матео - Битола

 

Жито Караорман - Кичево

 

 

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon    

 

Go to top