Menu

Наставен Кадар

Декан

Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pavlova

 

Продекан за настава

Ред.проф.д-р Драган Дамјановски

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Damjanovski

Доц.д-р Сашко Мартиновски

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Sasko_Martinovski

Продекан за наука

Вонр.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Anka_Trajkovska_Petkoska

Доц.д-р Весна Антоска Knights

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Antoska_Knights

Продекан за финансии

Вонр.проф.д-р Горица Павловска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Gorica_Pavlovska

Доц.д-р Татјана Калевска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Kalevska

Раководител на додипломски студии

Вонр.проф.д-р Зора Узуноска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Zora_Uzunoska

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Nikolovska_Nedelkoska

Раководител на магистерски студии

Доц.д-р Вера Симовска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Vera_Simovska

Доц.д-р Викторија Стаматовска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Viktorija_Stamatovska 

Е-сервиси за студенти

iKNOW

Е-курсеви

moodle

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес