Menu

Запишување на семестар

Потребни документи за запишување на семестар:

Образец ШВ 20 - жолт лист и уплатница

Уплатница за админситративна такса (уплатница

Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)

 

Е-сервиси за студенти

iKNOW

Е-курсеви

moodle

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес