Menu

Резултати - магистерски студии

Прикажи # 
# Наслов Датум на објавување
1 Рез.испит Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво) 16 Јуни 2015
2 Рез.испит Одбрани поглавја од технологија на храна и нови храни 16 Јуни 2015
3 Рез.испит Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет 10 Јуни 2015
4 Рез.испит Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и коморбидитети 08 Јуни 2015
5 Рез.испит Методологија на нутритивни испитувања 08 Јуни 2015
6 Рез.испит Управување со квалитет и безбедност на храна 27 Мај 2015
7 Рез.испит Диетотерапија кај одредени органски системи 11 Мај 2015
8 Рез.испит Угоеност, потхранетост и коморбидитети 11 Мај 2015
9 Рез.испит Системи за управување со квалитет 29 Декември 2014
10 Рез.испит Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет 29 Декември 2014

Страница 1 од 3

Е-сервиси за студенти

iKNOW

Е-курсеви

moodle

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес