Menu

Распоред на настава за сите студиски програми

 

Сабота

19.12.2015 

 

09.30 МОНИР

11.00 МОНИР

13.00 МОНИР

 

 

Вонр.проф.д-р Анка Т. Петкоска

Доц.д-р Весна Антоска Knights

Доц.д-р Сашко Мартиновски

Е-сервиси за студенти

iKNOW

Е-курсеви

moodle

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес