Menu

Пријавување на испити

1. Испитна тетратка (уплатница)

2. Јануарска сесија: потребно е пријава за испит и таксена марка од 50 ден. 

- уплатница за административна такса (за Велес) (за Кичево) (за Битола)

3. Јунска сесија: потребно е пријава за испит и таксена марка од 50 ден.

- уплатница за административна такса (за Велес) (за Кичево) (за Битола)

*Само за предметите кои се запишани од Зимскиот семестар ќе се плаќаат 300.00 ден. по предмет на уплатница

4. Септемвриска сесија: потребно е пријава за испит и таксена марка од 50 ден. 

- уплатница за административна такса (за Велес) (за Кичево) (за Битола)

- уплатен износ од 300 ден. на уплатница

5. Вонредни сесии (април и ноември): потребно е пријава за испит и таксена марка од 50 ден.

- уплатница за административна такса (за Велес) (за Кичево) (за Битола)

- уплатен износ од 500 ден. на уплатница

6. Уплатница за пријавување на испит по предвидениот рок (уплатница)

Е-сервиси за студенти

iKNOW

Е-курсеви

moodle

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес