Menu

Новости

Насловна

Технолошко-техничкиот факултет во Велес доби нови простории. Студентите и професорите од денес, ќе имаат услови за учење и предавање како и нивните колеги од другите факултети, рече министерот за образование и наука Спиро Ристовски кој присуствуваше на пуштањето во употреба на новиот објект на факултетот. Додаде дека сосема била исправна и оправдана одлуката на раководството на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, пред пет години за отворање на новите студиски програми во Велес.

„Бројот на запишани студенти на двете студиски програми, нутриционизам, и прехрамбена технологија и биотехнологија, го оправда верувањето дека има интерес кај младите за студирање на програми кои не беа застапени во Република Македонија. Понудената можност за овие студии беше одлично прифатена и затоа чест и задоволство ми е што денес присуствувам на пуштањето во употреба на новите простории на факултетот, со што студентите и професорите добиваат услови какви што и заслужуваат“, рече Ристовски.

Првите предавања на Технолошко-техничкиот факултет во Велес се одржани во просториите на поранешното училиште „Јордан Хаџи-Константинов – Џинот“, каде биле потстанари. Денеска факултетот доби современ објект кој ги задоволува сите критериуми за работа и образование, со четири предавални, три лаборатории, сала за информатика, сала за состаноци, простории за професорскиот и административниот персонал. Владата на Република Македонија во 2011 година донесе одлука за трајно користење на факултетот дел од хотелот „Вила Зора“, а и општина Велес го отстапи својот дел, кој денес е комплетно реновиран за потребите на Технолошко-техничкиот факултет. Станува збор за инвестиција од 6 милиони денари, од кои една третина ги обезбеди Министерството за образование и наука, со што се изврши целосна реконструкција и пренамена на објектот во образовна институција, додаде министерот Ристовски.

ОГЛАСНА ТАБЛА КИЧЕВО

ОГЛАСНА ТАБЛА БИТОЛА

 • Соопш.за втор колокв.по Биостатистика Open or Close

  Се известуваат студентите од четврта година дека вторниот колоквиум по барање на студентите се презакажува во петок (26.12.2014) во 10.00 часот.

 • Соопш.за семинарски работи по ОКР Open or Close

  Семинарските работи по предметот Основи на компјутерско работење ќе се одржат на 17.12.2014 (среда) со почеток во 14.30 часот (после втор колоквиум). Семинарските не треба да се исрпраќаат електронски на предметниот наставник.

 • Одбрана на дипломски труд (25.12.2014) Open or Close

  ИЗВЕСТУВАЊЕ 

  На ден 25.12.2014 година(четврток), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес – Дисперзирани студии Битола, се закажува одбрана на дипломски труд на студентите:

  1.Вера Костовска од Битола, тема на дипломскиот труд „Особини на млекото и млечни производи од неконвенционални извори на производство“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 11 часот.

  2.Виолета Костадиновска од Битола, тема на дипломскиот труд „Минерални материи и витамини во млекото и млечните производи“ од предметот Технологија на млеко и млечни производи, со почеток во 12 часот.

 • Соопшт. вежби Деловно и професионално комуницирање Open or Close

  Се известуваат студентите од четврта година дека вежбите по предметот Деловно и професионално комуницирање ќе се одржат во среда (10.12.2014) во 08.00 часот. 

 • Соопш. вежби Општа хемија Open or Close

  Се известуваат студентите од прва година дека вежбите по предметот Општа хемија нема да се одржат во вторник (09.12.2014) и истите се закажуваат во петок (12.12.2014) по следниот редослед

  Превземи

 • Соопш.за презентации на семинарски работи по Нова храна Open or Close

  Се известуваат студентите од трета година дека презентации на семинарските работи по предметот Нова храна ќе се одржат во петок (12.12.2014) во 13.00 часот.

 • Соопшт.за пред.Загадувачи во прехр.индустрија Open or Close

  Се известуваат студентите од четврта година дека предавањата по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија ќе се одржат во петок (12.12.2014) во 10.30 часот.

 • Соопшт.за вежби Маркетинг на прех.п-ди Open or Close

  Се известуваат студентите од четврта година дека вежбите по предметот Маркетинг на прехранбени п-ди ќе се одржат во среда (10.12.2014) во 12.00 часот.

 • Соопшт.за предавање.Биологија Open or Close

  Се известуваат студентите од прва година дека предавањата по предметот Биологија ќе се одржат во петок (05.12.2014) во 12.00 часот.

 • Соопштение.за предавање.Храна и култура Open or Close

  Се известуваат студентите од втора година дека предавањата по предметот Храна и култура ќе се одржат во четврток (11.12.2014) во 09.00 часот.(дупли предавања).

ОТ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ

Е-сервиси за студенти

Е-курсеви

moodle

December 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 • Соопш.за испит по Имунологија за нутриционисти Open or Close

  Ипитот по Имунологија за нутриционисти ќе се одржи на 22.12.2014 (понеделник) од 10:00 часот.

 • Соопшт.за пред.по Биостатистика Open or Close

  Се известуваат студентите од четврта година дека предавањата по предметот Биостатистика нема да се одржат во вторник (16.12.2014) и истите се презакажуваат во петок (19.12.2014) во 12.00 часот.

 • Соопш.за пред.Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот Open or Close

  Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по предметот Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот нема да се одржат во вторник (16.11.14) и истите се презакажуваат за во петок (19.12.2014) во 10.00 часот.

 • За колоквиум 2 - Деловно и проф. ком. Open or Close

  Список за редовност по предметот Деловно и професионално комуницирање и право за полагање на втор колоквиум

  Студенти кои немаат право да полагаат втор колоквиум поради неприсуство на предавања или вежби:

  307   има 3 минуса  на вежби, претходно е условно  пуштена                                                                                                                 

  306   има 3 минуса на вежби и предавања а претходно е условно пуштен 

  * Може да полагаат во јануарската сесија или во другите испитни сесии.

  Неположениод Прв колоквиум кои исто така немаат право да полагаатвтор колоквиум,

   но може да го полагаат повторно колоквиум 1.

  303  

  310  

  301   

  319  

  Предметен наставник,

 • Соопш.за през.на сем.работи-Познавање на исхраната 1 Open or Close

  Се известуваат студентите од втора година дека презентациите на семинарските работи по предметот Познавање на исхраната 1 ќе се одржат во петок (19.12.2014 ) после одржувањето на вториот колоквиум.

 • Одбрана на семинарска работа (15.12.2014) Open or Close

  Семинарските работи по предметот Основи на компјутерско работење ќе се презентираат на ден 15.12.2014 (понеделник) во 09:00 часот. Студентите кој условно го положиле колоквиум 1 мора да направат семинарска работа.

 • Одбрана на дипломски труд (22.12.2014) Open or Close

  ИЗВЕСТУВАЊЕ  

  На ден 22.12.2014 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, се закажува одбрана на дипломски труд на студентите:

  1. Гане Чанев од Велес, со досие број 250, тема на дипломски труд „Производство на биофортифицирани жита како алтернатива за подобрување на нутритивните карактеристики на производи од пченица“ од предметот Технологија на жита, леб и пекарски производи, со почеток во 10 часот;

  2.Емилија Станковска од Велес, тема на дипломскиот труд „Исхрана на деца до четиригодишна возраст“ од предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе, со почеток во 11 часот;

  3.Николина Николова од Велес, тема на дипломскиот труд „Редукциони диети“ од предметот Диетотерапија и диетопревенција, со почеток во 12 часот и

  4.Александра Петрулева од Велес, тема на дипломскиот труд  „Исхрана на девојчиња во адолесцентен период“, од предметот Основи на диетотерапија, со почеток во 13 часот.

 • Соопш.за пред.Угоеност и предавања Open or Close

  Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по предметот Угоеност и потхранетост ќе се одржат во четврток (11.12.2014) во 10.00 часот.

 • Соопш.за пред од .д-р Игор Андреев Open or Close

  Се известуваат студентите дека во четврток (11.12.2014) во 17.00 часот ќе се одржи предавање од д-р Игор Андреев на тема Значење на креативноста, мотивацијата и иновативноста за развој на младиот човек.

 • Соопш.за презентации на семинарски работи по Загадувачи во прехранбена индустрија Open or Close

  Се известуваат стдуентите од четврта година дека презентации на семинарските работи по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија ќе се одржат во петок (12.12.2014) во 14.00 часот.

 • Соопш.за презентации на семинарски работи и вежби по Инструментални и аналитички методи во исхраната Open or Close

  Се известуваат студентите од втора и трета година дека презентации на семинарските работи по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната ќе се одржат во петок (12.12.2014) во 12.00 часот.Вежбите по истиот предмет ќе се одржат во петок (12.12.2014) во 13.30 часот.

 • Соопш.за вежби по ОКР Open or Close

  Се известуваат студентите од прва година дека вежбите по предметот Основи на компјутерско работење ќе се одржат во среда (10.12.2014) во 09.00 часот.

 • Соопшт.за пред.Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе Open or Close

  Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе ќе се одржат во среда (10.12.2014) во 11.15 часот.

 • Соопшт.- вежби Биостатистика Open or Close

  Се известуваат студентите од четврта година дека вежбите по предметот Биостатистика ќе се одржат во петок (12.12.2014) во 11.00 часот.

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес